Foto Beauty Kimono Outdoor

Foto Beauty Kimono Outdoor Himawari

 

Kimono Standard

Make Up & Hairdo

Sewa Lokasi

Foto 100 Shots

Cetak 40x60 + Frame

 

IDR 2,299,000

Foto Beauty Kimono Outdoor Sakura

Kimono Formal

Make Up & Hairdo

Sewa Lokasi

Foto 200 Shots

Cetak Album eksklusif 20x30

Cetak 40x60 + Frame

 

IDR 3,199,000

Foto Beauty Kimono Outdoor Ohimesama

Kimono Hanayome

Make Up & Hairdo

Sewa Lokasi Rumah Jepang

Foto 300 Shots

Cetak Album eksklusif 20x30

Cetak 40x60 + Frame

 

IDR 5,299,000

Foto Beauty Kimono Indoor

Foto Beauty Kimono Indoor Himawari

 

Kimono Standard

Make Up & Hairdo

Foto 10 Pose

Flashdisk All Files

 

 

IDR 1,299,000

Foto Beauty Kimono Indoor Sakura

 

 Kimono Formal

Make Up & Hairdo

Foto 10 Pose

Flasdist All Files

Cetak 40x60 + Frame

 

IDR 1,899,000

Foto Beauty Kimono Indoor Ohimesama

 

Kimono Hanayome

Make Up & Hairdo

Foto 10 Pose

Flashdisk All Filers

Cetak 60x90 Kanvas + Frame

 

IDR 2,999,000